Hjemmet / Egmont, 1964 Series
 
Cover for Ferd'nand (Hjemmet / Egmont, 1964 series) #1964
Cover for Ferd'nand (Hjemmet / Egmont, 1964 series) #1965
Cover for Ferd'nand (Hjemmet / Egmont, 1964 series) #1966
Cover for Ferd'nand (Hjemmet / Egmont, 1964 series) #[1967]
Cover for Ferd'nand (Hjemmet / Egmont, 1964 series) #[1968]
Cover for Ferd'nand (Hjemmet / Egmont, 1964 series) #1969
Cover for Ferd'nand (Hjemmet / Egmont, 1964 series) #1970