Bladkompaniet, 2003 Series
 
Cover for Ferd'nand julehefte (Bladkompaniet, 2003 series) #2003