Hjemmet / Egmont, 1930 Series
 
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1930
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1932
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1934
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1937
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1938
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1940
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1942
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1946
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1949
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1950
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1951
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1952
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1953
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1954
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1955
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1956
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1957
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1959
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1960
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1962
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1963
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1964
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1965
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1966
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1967
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1968
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1969
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1970
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1971
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1972
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1973
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1974
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1975
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1976
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1977
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1978
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1979
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1980
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1981
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1982
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1983
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1984
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1985
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1986
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1987
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1988
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1989
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1990
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1991
Cover for Fiinbeck og Fia (Hjemmet / Egmont, 1930 series) #1992