Bladkompaniet, 2000 Series
 
Cover for Bone [Endelig mer Bone] (Bladkompaniet, 2000 series)