Semic, 1980 Series
 
Cover for Gjengen og jeg (Semic, 1980 series) #1/1980
Cover for Gjengen og jeg (Semic, 1980 series) #2/1980
Cover for Gjengen og jeg (Semic, 1980 series) #3/1980
Cover for Gjengen og jeg (Semic, 1980 series) #1/1981