Atlantic Förlags AB, 1978 Series
Published in Swedish (Sweden) Sweden
 
Random Cover from Series #8/1979
[augusti] 1979
Cover Gallery 
Publication Dates:
[oktober] 1978 - [oktober] 1979
Number of Issues Published:
13 (#1/1978 - #10/1979)
Color:
färgtryckt omslag; färgtryckt innehåll
Paper Stock:
glansigt omslag; innehåller tidningspapper
Binding:
sadelhäftning (1/1978 - 9/1979); limmad (10/1979)
Publishing Format:
var pågående
Publication Type:
magazine
Series Details:
Publisher's Brands:
  • without publisher's brand information (13 issues)
Indicia Publishers:
  • without indicia publisher information (13 issues)
Notes
Hela serien, med få undantag, utspelar sig mellan tredje och fjärde stycket i 27:e kapitlet av Edgar Rice Burroughs roman John Carter och marsprinsessan (A Princess of Mars).

1978 (3 nr), 1979 (10).

Hela John Carter Warlord of Mars (Marvel) gavs ut under denna titel, med undantag för enstaka sidor.

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

1/1978 2/1978 3/1978 1/1979 2/1979 3/1979 4/1979 5/1979 6/1979 7/1979 8/1979 9/1979
10/1979            

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

1/1978 2/1978 3/1978 1/1979 2/1979 3/1979 4/1979 5/1979 6/1979 7/1979 8/1979 9/1979
10/1979