Semic, 1994 Series
 
Cover for Iskalde Grøss Spesial (Semic, 1994 series) #1/1994
Cover for Iskalde Grøss Spesial (Semic, 1994 series) #2/1994