Marvel, 1982 Series
 
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #1
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #2
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #3
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #4
Issue #4
September 1982
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #5
Issue #5
November 1982
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #6
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #7
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #8
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #9
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #10
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #11
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #12
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #13
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #14
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #15
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #16
Issue #16
September 1984
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #17
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #18
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #19
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #20
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #21
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #22
Issue #22
September 1985
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #23
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #24
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #25
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #26
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #27
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #28
Issue #28
September 1986
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #29
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #30
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #31
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #32
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #33
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #34
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #35
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #36
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #37
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #38
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #39
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #40
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #41
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #42
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #43
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #44
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #45
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #46
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #47
Issue #47
Mid-November 1989
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #48
Issue #48
Mid December 1989
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #49
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #50