Oberon, 1979 Series
 
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #1
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #2 - De zonen van de witte wolf
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #3 - De droom van het bloed
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #4 - Slaaf van de Amazonekoningin
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #5 - De duivelsbomen van Gamburu
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #6 - Koning Thoth Amon!
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #7 - De ster van Khorala
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #8 - De toren van Siptah
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #9 - De vloek van Sagayetha
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #10 - De schat van Tranicos
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #11 - De schatkamer van de dood!
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #12 - De kroon van de waanzin
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #13 - De kinderen van Thulsa Doom
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #14 - Zwaarden boven de Alimane
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #15 - Het bloed van de sater
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #16 - Conan de bevrijder
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #17 - Het oog van Erlik
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #18 - De geest van Tosya Zul
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #19 - Het zwaard van Skelos
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #20 - Dood in de woestijn
Cover for Conan de barbaar (Oberon, 1979 series) #21 - De troon van Zamboula