Editorial Novaro, 1957 Series
 
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #1
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #2
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #3
Issue #3
1º de noviembre de 1957
Add/replace cover
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #11
Issue #11
1º de julio de 1958
Add/replace cover
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #13
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #18
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #22
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #24
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #26
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #29
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #30
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #31
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #32
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #33
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #34
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #35
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #36
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #37
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #40
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #41
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #45
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #46
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #47
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #50
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #52
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #54
Issue #54
1 de febrero de 1962
Add/replace cover
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #60
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #62
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #63
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #77
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #81
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #83
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #85
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #86
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #87
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #90
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #98
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #102
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #103
Issue #103
1º de marzo de 1966
Add/replace cover
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #104
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #105
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #109
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #110
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #111
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #116
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #118
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #120
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #122
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #127
Cover for Tesoro de Cuentos Clásicos (Editorial Novaro, 1957 series) #129