Cover for Rasmus Nalle i Sjusovarlandet (Illustrationsförlaget, 1956 series) #[nn] [7]