Semic, 1981 Series
 
Cover for Torgeir Ægirsson (Semic, 1981 series) #[1] - Trollkvinnens hevn og I evighetens hage
Cover for Torgeir Ægirsson (Semic, 1981 series) #[2] - Ishavsøya