Oberon, 1972 Series
 
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #14/1972
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #15/1972
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #25/1972
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #27/1972
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #29/1972
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #31/1972
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #38/1972
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #46/1972
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #52/1972
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #15/1973
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #18/1973
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #19/1973
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #27/1973
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #30/1973
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #35/1973
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #5/1974
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #12/1974
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #15/1974
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #20/1974
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #30/1974
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #31/1974
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #7/1975
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #15/1975
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #16/1975
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #20/1975
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #21/1975
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #29/1975
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #33/1975
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #48/1975
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #10/1976
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #12/1976
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #14/1976
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #25/1976
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #26/1976
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #33/1976
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #35/1976
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #36/1976
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #37/1976
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #51/1976
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #12/1979
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #13/1979
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #14/1979
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #17/1979
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #18/1979
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #19/1979
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #20/1979
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #21/1979
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #22/1979
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #23/1979
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #24/1979