Oberon, 1972 Series
 
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #14/1972
14/1972
1-7 april 1972
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #15/1972
15/1972
8-14 april 1972
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #25/1972
25/1972
17-23 juni 1972
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #27/1972
27/1972
1-7 juli 1972
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #29/1972
29/1972
15-21 juli 1972
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #31/1972
31/1972
29 juli-4 augustus 1972
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #38/1972
38/1972
16-22 september 1972
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #46/1972
46/1972
11-17 november 1972
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #52/1972
52/1972
23-29 december 1972
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #15/1973
15/1973
7-13 april 1973
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #16/1973
16/1973
14-20 april 1973
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #17/1973
17/1973
21-27 april 1973
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #18/1973
18/1973
28 april-4 mei1973
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #19/1973
19/1973
5-11 mei 1973
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #20/1973
20/1973
12-18 mei 1973
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #22/1973
22/1973
26 mei-1 juni 1973
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #24/1973
24/1973
15 juni 1973
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #25/1973
25/1973
22 juni 1973
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #26/1973
26/1973
29 juni 1973
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #30/1973
30/1973
27 juli 1973
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #35/1973
35/1973
31 augustus 1973
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #5/1974
5/1974
1 februari 1974
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #12/1974
12/1974
22 maart 1974
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #15/1974
15/1974
12 april 1974
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #30/1974
30/1974
26 juli 1974
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #31/1974
31/1974
2 augustus 1974
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #7/1975
7/1975
14 februari 1975
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #15/1975
15/1975
11 april 1975
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #16/1975
16/1975
18 april 1975
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #29/1975
29/1975
18 juli 1975
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #10/1976
10/1976
5 maart 1976
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #12/1976
12/1976
19 maart 1976
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #14/1976
14/1976
2 april 1976
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #25/1976
25/1976
18 juni 1976
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #26/1976
26/1976
25 juni 1976
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #33/1976
33/1976
13 augustus 1976
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #35/1976
35/1976
27 augustus 1976
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #36/1976
36/1976
3 september 1976
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #37/1976
37/1976
10 september 1976
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #51/1976
51/1976
17 december 1976
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #12/1979
12/1979
23 maart 1979
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #13/1979
13/1979
30 maart 1979
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #14/1979
14/1979
6 april 1979
Add/replace cover
Cover for Tina (Oberon, 1972 series) #17/1979
17/1979
27 april 1979
Add/replace cover