Egmont Ehapa, 1979 Series
 
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #6/1979
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #7/1979
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #8/1979
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #9/1979
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #10/1979
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #11/1979
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #12/1979
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #1/1980
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #2/1980
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #3/1980
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #4/1980
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #5/1980
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #6/1980
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #7/1980
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #8/1980
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #9/1980
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #10/1980
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #11/1980
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #12/1980
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #1/1981
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #2/1981
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #3/1981
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #4/1981
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #5/1981
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #6/1981
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #7/1981
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #8/1981
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #9/1981
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #10/1981
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #11/1981
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #12/1981
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #13/1981
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #1/1982
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #2/1982
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #3/1982
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #4/1982
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #5/1982
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #6/1982
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #7/1982
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #8/1982
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #9/1982
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #10/1982
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #11/1982
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #12/1982
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #13/1982
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #1/1983
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #2/1983
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #3/1983
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #4/1983
Cover for Grüne Leuchte (Egmont Ehapa, 1979 series) #5/1983