Piredda Verlag, 2008 Series
 
Cover for Ethan Ringler (Piredda Verlag, 2008 series) #1 - Tecumska
Cover for Ethan Ringler (Piredda Verlag, 2008 series) #2 - Die Nebelmänner
Cover for Ethan Ringler (Piredda Verlag, 2008 series) #3 - Unsichtbare Schatten
Cover for Ethan Ringler (Piredda Verlag, 2008 series) #4 - Der Mann, der zweimal starb