Hjemmet / Egmont, 1967 Series
 
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #3/1971
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #4/1971
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #5/1971
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #6/1971
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #7/1971
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #8/1971
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #9/1971
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #10/1971
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #11/1971
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #12/1971
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #1/1972
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #2/1972
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #3/1972
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #4/1972
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #5/1972
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #6/1972
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #7/1972
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #8/1972
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #9/1972
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #10/1972
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #11/1972
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #12/1972
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #1/1973
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #2/1973
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #3/1973
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #4/1973
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #5/1973
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #6/1973
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #7/1973
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #8/1973
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #9/1973
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #10/1973
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #11/1973
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #12/1973
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #1/1974
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #2/1974
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #3/1974
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #4/1974
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #5/1974
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #6/1974
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #7/1974
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #8/1974
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #9/1974
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #10/1974
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #11/1974
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #12/1974
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #1/1975
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #2/1975
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #3/1975
Cover for Walt Disney's Månedshefte (Hjemmet / Egmont, 1967 series) #6/1975