Editions Lug, 1978 Series
 
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #1
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #2
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #3
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #4
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #5
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #6
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #7
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #8
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #9
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #10
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #11
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #12
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #13
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #14
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #15
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #16
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #17
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #18
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #19
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #20
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #21
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #22
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #23
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #24
Issue #24
10 janvier 1980
Add/replace cover
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #25
Issue #25
10 février 1980
Add/replace cover
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #26
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #27
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #28
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #29
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #30
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #31
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #32
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #33
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #34
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #35
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #36
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #37
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #38
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #39
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #40
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #41
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #42
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #43
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #44
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #45
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #46
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #47
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #48
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #49
Cover for Nova (Editions Lug, 1978 series) #50