Hjemmet / Egmont, 1981 Series
 
Cover for Ole Brumm (Hjemmet / Egmont, 1981 series) #1/1981
1/1981
[februar] 1981
Add/replace cover
Cover for Ole Brumm (Hjemmet / Egmont, 1981 series) #3/1981
3/1981
[april] 1981
Add/replace cover
Cover for Ole Brumm (Hjemmet / Egmont, 1981 series) #7/1981
7/1981
[august] 1981
Add/replace cover
Cover for Ole Brumm (Hjemmet / Egmont, 1981 series) #8/1981
8/1981
[september] 1981
Add/replace cover
Cover for Ole Brumm (Hjemmet / Egmont, 1981 series) #9/1981
9/1981
[oktober] 1981
Add/replace cover
Cover for Ole Brumm (Hjemmet / Egmont, 1981 series) #10/1981
10/1981
[november] 1981
Add/replace cover
Cover for Ole Brumm (Hjemmet / Egmont, 1981 series) #11/1981
11/1981
[desember] 1981
Add/replace cover
Cover for Ole Brumm (Hjemmet / Egmont, 1981 series) #1/1982
1/1982
[januar] 1982
Add/replace cover
Cover for Ole Brumm (Hjemmet / Egmont, 1981 series) #2/1982
2/1982
[februar] 1982
Add/replace cover
Cover for Ole Brumm (Hjemmet / Egmont, 1981 series) #4/1982
4/1982
[april] 1982
Add/replace cover