Editions Lug, 1986 Series
 
Cover for Ombrax-Saga (Editions Lug, 1986 series) #243
243
10 avril 1986
Add/replace cover
Cover for Ombrax-Saga (Editions Lug, 1986 series) #246
246
juillet 1986
Add/replace cover
Cover for Ombrax-Saga (Editions Lug, 1986 series) #247
247
août 1986
Add/replace cover
Cover for Ombrax-Saga (Editions Lug, 1986 series) #248
248
10 septembre 1986
Add/replace cover
Cover for Ombrax-Saga (Editions Lug, 1986 series) #249
249
10 octobre 1986
Add/replace cover
Cover for Ombrax-Saga (Editions Lug, 1986 series) #250
250
10 novembre 1986
Add/replace cover
Cover for Ombrax-Saga (Editions Lug, 1986 series) #251
251
10 décembre 1986
Add/replace cover
Cover for Ombrax-Saga (Editions Lug, 1986 series) #252
252
10 janvier 1987
Add/replace cover
Cover for Ombrax-Saga (Editions Lug, 1986 series) #253
253
10 février 1987
Add/replace cover
Cover for Ombrax-Saga (Editions Lug, 1986 series) #254
254
10 mars 1987
Add/replace cover
Cover for Ombrax-Saga (Editions Lug, 1986 series) #255
255
10 avril 1987
Add/replace cover
Cover for Ombrax-Saga (Editions Lug, 1986 series) #256
256
10 mai 1987
Add/replace cover
Cover for Ombrax-Saga (Editions Lug, 1986 series) #257
257
10 juin 1987
Add/replace cover
Cover for Ombrax-Saga (Editions Lug, 1986 series) #258
258
10 juillet 1987
Add/replace cover