Semic, 1997 Series
 
Cover for Morrgan & Klös (Semic, 1997 series) #Vi är som hund och katt!