Semic, 1986 Series
Published in Norwegian (Norway) Norway
 
Random Cover from Series #19 - Å fange Spiralis
1989
Cover Gallery 
Publication Dates:
[juni] 1992 - [desember] 1995
Number of Issues Published:
46 (#1 - QRN kaller ... - #46 - Oppgjør i Chinatown)
Color:
farger
Dimensions:
album; varierer mellom 28,8 x 22cm og 29,5 x 22cm
Binding:
limt rygg
Publication Type:
album
Series Details:
Publisher's Brands:
Indicia Publishers:
Tracking
Notes
Semic gir ut album #12 i 1978 (se egen serie) før de overtar serien fra album #28 i 1986. I tillegg til albumene i index status ble det gitt ut nye opplag av #13, #16, #17, #20, #25 og #26. #26 også i 3. opplag. Ytterligere data for disse i notater på 1. opplag.

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

1 - QRN kaller ... 2 - Z for Zero
3 - I skyggen av Z 4 - Havmysteriet & miniatyrmysteriet
5 - Buddhas fange 6 - Hemmeligheten på havets bunn
7 - Kampen om arven 8 - Nesehornets hemmelighet
9 - Ned med diktatoren! 10 - Den ville Spiralis
11 - Kvikk i knipe 12 - Gull og gorillaer
13 - Bråk i Champignac 14 - Gullmakeren
15 - Trianglen slår til 16 - Det mystiske klosteret
17 - Tora Torapa 18 - Hvem stjal Spiralis?
19 - Å fange Spiralis 20 - Amuletten fra Nikokolokoba
21 - Varsleren! 22 - Eplevin for stjernene
23 - Kodo den grusomme 24 - Mafiaens bønner
25 - Virus! 26 - Monolitten fra Kaalson Long
27 - Hvem kan stoppe Cyanina? 28 - Svarthattene
29 - Tidsmaskinen 30 - Trollmannen i Champignac
31 - Z vender tilbake 32 - Tempo Tabu
33 - Den unge Sprint 34 - Sprint i New York
35 - Redselen i Touboutt-Chan 36 - Stillhetens pirater
37 - De forbannedes dal 38 - Sprints barndom
39 - Sprint i Moskva 40 - Lille Sprint Finner du noe?
41 - På dypt vann 42 - Hva er det du driver med?
43 - Kjempeøglens egg 44 - Den svarte strålen
45 - Det har du godt av! 46 - Oppgjør i Chinatown

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

1 - QRN kaller ... 2 - Z for Zero
3 - I skyggen av Z 4 - Havmysteriet & miniatyrmysteriet
5 - Buddhas fange 6 - Hemmeligheten på havets bunn
7 - Kampen om arven 8 - Nesehornets hemmelighet
9 - Ned med diktatoren! 10 - Den ville Spiralis
11 - Kvikk i knipe 12 - Gull og gorillaer
13 - Bråk i Champignac 13 - Bråk i Champignac
14 - Gullmakeren 14 - Gullmakeren
15 - Trianglen slår til 16 - Det mystiske klosteret
16 - Det mystiske klosteret 17 - Tora Torapa
17 - Tora Torapa 18 - Hvem stjal Spiralis?
19 - Å fange Spiralis 20 - Amuletten fra Nikokolokoba
20 - Amuletten fra Nikokolokoba 21 - Varsleren!
22 - Eplevin for stjernene 22 - Eplevin for stjernene
23 - Kodo den grusomme 23 - Kodo den grusomme
24 - Mafiaens bønner 24 - Mafiaens bønner
25 - Virus! 25 - Virus!
26 - Monolitten fra Kaalson Long 26 - Monolitten fra Kaalson Long
26 - Monolitten fra Kaalson Long 27 - Hvem kan stoppe Cyanina?
27 - Hvem kan stoppe Cyanina? 28 - Svarthattene
28 - Svarthattene 29 - Tidsmaskinen
30 - Trollmannen i Champignac 31 - Z vender tilbake
32 - Tempo Tabu 33 - Den unge Sprint
34 - Sprint i New York 35 - Redselen i Touboutt-Chan
36 - Stillhetens pirater 37 - De forbannedes dal
38 - Sprints barndom 39 - Sprint i Moskva
40 - Lille Sprint Finner du noe? 41 - På dypt vann
42 - Hva er det du driver med? 43 - Kjempeøglens egg
44 - Den svarte strålen 45 - Det har du godt av!
46 - Oppgjør i Chinatown