Sprint

Semic, 1986 Series
Published in Norwegian (Norway) Norway
 
Random Cover from Series #39 - Sprint i Moskva
[august] 1991
Cover Gallery 
Publication Dates:
[juni] 1992 - [desember] 1995
Number of Issues Published:
46 (#1 - QRN kaller ... - #46 - Oppgjør i Chinatown)
Color:
farger
Dimensions:
album; varierer mellom 28,8 x 22cm og 29,5 x 22cm
Binding:
limt rygg
Publication Type:
album
Series Details:
Publisher's Brands:
Indicia Publishers:
Tracking:
Notes
Semic gir ut album #12 i 1978 (se egen serie) før de overtar serien fra album #28 i 1986. I tillegg til albumene i index status ble det gitt ut nye opplag av #13, #16, #17, #20, #25 og #26. #26 også i 3. opplag. Ytterligere data for disse i notater på 1. opplag.

Index Status


Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available