Hjemmet / Egmont, 1984 Series
Published in Norwegian (Norway) Norway
 
Random Cover from Series #156 - Motortrøbbel
[september] 2010
Cover Gallery 
Publication Dates:
[september] 1997 - [februar 1985]
Number of Issues Published:
86 (#86 - Onkel Skrue inntar scenen - #5)
Color:
farger
Dimensions:
pocket; 18,5 x 12,4cm; 18 x 12,6cm (#1-#16)
Binding:
limt rygg
Publication Type:
book
Series Details:
Publisher's Brands:
Indicia Publishers:
Notes
No book name in indicia.

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

86 - Onkel Skrue inntar scenen 87 - Onkel Skrue går i luften
88 - Onkel Skrue er ertelysten 89 - Gull og grønne skoger
90 - Onkel Skrue har vinden i ryggen 91 - Onkel Skrue får formuen til å vokse
92 - Alt for pengene 93 - Onkel Skrue Tryllekunstner til tusen
94 - Malermesteren 95 - Trygge sparepenger
96 - Gull i sikte 97 - Fiskelykke!
98 - Oppgjørets time 99 - B-gjengen på frifot
100 - Mot nye høyder 101 - Rikerud spiller opp
102 - Gullørreten 103 - På høygir
104 - For full musikk 105 - Bokstav til besvær
106 - Berge det som berges kan 107 - Uventet besøk
108 - Med liv og lyst 109 - Gull og grøss
110 - Gulfotingspøkelset 111 - På reisefot
112 - Gylne tider 113 - De nyrike
114 - Knall og fall 115 - Sulten på penger
116 - Jeg fant, jeg fant 117 - Heksekrefter
118 - Opp og ned på børsen 119 - Steintøft oppdrag
120 - Drabelig dobbeltspill 121 - Grønt inferno
122 - Hold på pengene 123 - Heksejakt
124 - Pyramidable problemer 125 - Alle gode ting er tre
126 - Heksekunster 127 - På dypt vann
128 - Grillparty 129 - Et undervannseventyr
130 - Freden bryter løs 131 - Ingen kunst
132 - Korsfarernes dal 133 - En hjelpende hånd
134 - Kattepine 135 - Steinhardt arbeid
136 - Uhyrer fra rommet 137 - De flygende hestene
138 - Spøkelser i pengebingen 139 - Den som ler sist
140 - Et hjerte av gull 141 - Siste stikk
142 - Pengesug 143 - Verdt sin vekt
144 - Gylne øyeblikk 145 - Kunsten å bli rik
146 - Skjeggete sjørøvere 147 - Jernbanegullet
148 - Rollebytte 149 - Trege tider
150 - Tungvektere 151 - Krystallklar
152 - Hekseskudd 153 - Blomster og bier
154 - Giganten 155 - Utro tjener
156 - Motortrøbbel 157 - Kongen på seddelhaugen
158 - Baksmell med renter 159 - Morgenstund er gull
160 - Sølvgruvens voktere 161 - For full hals
162 - Gull på avveier 163 - Det baller seg
164 - Midt i halefjærene 165 - Palmesus og pengebrus
6 1
2 3
4 5

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

86 - Onkel Skrue inntar scenen 86 - Onkel Skrue inntar scenen
87 - Onkel Skrue går i luften 87 - Onkel Skrue går i luften
88 - Onkel Skrue er ertelysten 88 - Onkel Skrue er ertelysten
89 - Gull og grønne skoger 89 - Gull og grønne skoger
90 - Onkel Skrue har vinden i ryggen 90 - Onkel Skrue har vinden i ryggen
91 - Onkel Skrue får formuen til å vokse 91 - Onkel Skrue får formuen til å vokse
92 - Alt for pengene 92 - Alt for pengene
93 - Onkel Skrue Tryllekunstner til tusen 93 - Onkel Skrue Tryllekunstner til tusen
94 - Malermesteren 94 - Malermesteren
95 - Trygge sparepenger 95 - Trygge sparepenger
96 - Gull i sikte 96 - Gull i sikte
97 - Fiskelykke! 97 - Fiskelykke!
98 - Oppgjørets time 98 - Oppgjørets time
99 - B-gjengen på frifot 99 - B-gjengen på frifot
100 - Mot nye høyder 101 - Rikerud spiller opp
101 - Rikerud spiller opp 102 - Gullørreten
102 - Gullørreten 103 - På høygir
103 - På høygir 104 - For full musikk
104 - For full musikk 105 - Bokstav til besvær
105 - Bokstav til besvær 106 - Berge det som berges kan
106 - Berge det som berges kan 107 - Uventet besøk
107 - Uventet besøk 108 - Med liv og lyst
108 - Med liv og lyst 109 - Gull og grøss
109 - Gull og grøss 110 - Gulfotingspøkelset
110 - Gulfotingspøkelset 111 - På reisefot
111 - På reisefot 112 - Gylne tider
112 - Gylne tider 113 - De nyrike
113 - De nyrike 114 - Knall og fall
114 - Knall og fall 115 - Sulten på penger
115 - Sulten på penger 116 - Jeg fant, jeg fant
116 - Jeg fant, jeg fant 117 - Heksekrefter
117 - Heksekrefter 118 - Opp og ned på børsen
118 - Opp og ned på børsen 119 - Steintøft oppdrag
119 - Steintøft oppdrag 120 - Drabelig dobbeltspill
120 - Drabelig dobbeltspill 121 - Grønt inferno
121 - Grønt inferno 122 - Hold på pengene
122 - Hold på pengene 123 - Heksejakt
123 - Heksejakt 124 - Pyramidable problemer
124 - Pyramidable problemer 125 - Alle gode ting er tre
125 - Alle gode ting er tre 126 - Heksekunster
126 - Heksekunster 127 - På dypt vann
127 - På dypt vann 128 - Grillparty
128 - Grillparty 129 - Et undervannseventyr
129 - Et undervannseventyr 130 - Freden bryter løs
130 - Freden bryter løs 131 - Ingen kunst
131 - Ingen kunst 132 - Korsfarernes dal
132 - Korsfarernes dal 133 - En hjelpende hånd
133 - En hjelpende hånd 134 - Kattepine
134 - Kattepine 135 - Steinhardt arbeid
135 - Steinhardt arbeid 136 - Uhyrer fra rommet
136 - Uhyrer fra rommet 137 - De flygende hestene
137 - De flygende hestene 138 - Spøkelser i pengebingen
138 - Spøkelser i pengebingen 139 - Den som ler sist
139 - Den som ler sist 140 - Et hjerte av gull
140 - Et hjerte av gull 141 - Siste stikk
141 - Siste stikk 142 - Pengesug
142 - Pengesug 143 - Verdt sin vekt
143 - Verdt sin vekt 144 - Gylne øyeblikk
144 - Gylne øyeblikk 145 - Kunsten å bli rik
145 - Kunsten å bli rik 146 - Skjeggete sjørøvere
146 - Skjeggete sjørøvere 147 - Jernbanegullet
147 - Jernbanegullet 148 - Rollebytte
148 - Rollebytte 149 - Trege tider
149 - Trege tider 150 - Tungvektere
151 - Krystallklar 151 - Krystallklar
152 - Hekseskudd 152 - Hekseskudd
153 - Blomster og bier 153 - Blomster og bier
154 - Giganten 154 - Giganten
155 - Utro tjener 155 - Utro tjener
156 - Motortrøbbel 156 - Motortrøbbel
157 - Kongen på seddelhaugen 157 - Kongen på seddelhaugen
158 - Baksmell med renter 158 - Baksmell med renter
159 - Morgenstund er gull 159 - Morgenstund er gull
160 - Sølvgruvens voktere 160 - Sølvgruvens voktere
161 - For full hals 161 - For full hals
162 - Gull på avveier 162 - Gull på avveier
163 - Det baller seg 163 - Det baller seg
164 - Midt i halefjærene 164 - Midt i halefjærene
165 - Palmesus og pengebrus 165 - Palmesus og pengebrus
6 1
2 3
4 5