Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #1/1950
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #2/1950
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #3/1950
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #4/1950
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #5/1950
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #6/1950
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #7/1950
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #8/1950
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #9/1950
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #10/1950
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #11/1950
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #12/1950
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #1/1951
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #2/1951
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #3/1951
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #4/1951
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #5/1951
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #6/1951
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #7/1951
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #8/1951
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #9/1951
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #10/1951
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #11/1951
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #12/1951
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #1/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #2/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #3/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #4/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #5/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #6/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #7/1952
Issue #7/1952
[18. juni] 1952]
Add/replace cover
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #8/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #9/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #10/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #11/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #12/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #13/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #14/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #15/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #16/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #17/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #18/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #19/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #20/1952
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #1-2/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #3-4/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #5-6/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #7-8/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #9-10/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #11-12/1953