Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #13-14/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #15-16/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #17-18/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #19-20/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #21-22/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #23-24/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #25-26/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #27-28/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #29-30/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #31-32/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #33-34/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #35-36/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #37-38/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #39-40/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #41-42/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #43-44/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #45-46/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #47-48/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #49-50/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #51-52/1953
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #1/1954
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #2/1954
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #3/1954
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #4/1954
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #5/1954
Issue #5/1954
[3. februar] 1954
Add/replace cover
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #6/1954
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #7/1954
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #8/1954
Issue #8/1954
[24. februar] 1954
Add/replace cover
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #9/1954
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #10/1954
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #11/1954
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #12/1954
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #13/1954
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #14/1954
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #15/1954
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #16/1954
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #17/1954
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #18/1954