Hjemmet / Egmont, 1985 Series
 
Cover for B-gjengen (Hjemmet / Egmont, 1985 series) #1/1985
Cover for B-gjengen (Hjemmet / Egmont, 1985 series) #2/1985
Cover for B-gjengen (Hjemmet / Egmont, 1985 series) #3/1985