Hjemmet / Egmont, 1986 Series
 
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #1
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #1 [Reutsendelse]
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #2
Issue #2
[august] 1986
Add/replace cover
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #2 [Reutsendelse]
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #3
Issue #3
[oktober] 1986
Add/replace cover
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #3 [Reutsendelse]
Issue #3
[desember ?] 1986
Add/replace cover
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #4
Issue #4
[desember] 1986
Add/replace cover
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #5
Issue #5
[januar] 1987
Add/replace cover
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #6
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #6 [Reutsendelse]
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #7
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #8
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #8 [Reutsendelse]
Issue #8
[august ?] 1987
Add/replace cover
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #9
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #9 [Reutsendelse]
Issue #9
[september ?] 1987
Add/replace cover
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #10
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #10 [Reutsendelse]
Issue #10
[oktober ?] 1987
Add/replace cover
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #11
Issue #11
[oktober] 1987
Add/replace cover
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #11 [Reutsendelse]
Issue #11
[desember ?] 1987
Add/replace cover
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #12
Issue #12
[desember] 1987
Add/replace cover
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #12 [Reutsendelse]
Issue #12
[februar 1988 ?]
Add/replace cover
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #13
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #13 [Reutsendelse]
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #14
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #14 [Reutsendelse]
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #15
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #16
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #16 [Reutsendelse]
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #17
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #17 [Reutsendelse]
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #18
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #19
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #19 [Reutsendelse]
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #20
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #20 [Reutsendelse]
Issue #20
[august ?] 1989
Add/replace cover
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #21
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #22
Issue #22
[oktober ?] 1989
Add/replace cover
Cover for B-Gjengen pocket (Hjemmet / Egmont, 1986 series) #22 [Reutsendelse]
Issue #22
[desember ?] 1989
Add/replace cover