Hjemmet / Egmont, 1986 Series
 
Cover for Bompibjørnene (Hjemmet / Egmont, 1986 series)