Hjemmet / Egmont, 1973 Series
 
Cover for Disneyland barneblad (Hjemmet / Egmont, 1973 series) #3/1975
Cover for Disneyland barneblad (Hjemmet / Egmont, 1973 series) #4/1975
Cover for Disneyland barneblad (Hjemmet / Egmont, 1973 series) #6/1975
Cover for Disneyland barneblad (Hjemmet / Egmont, 1973 series) #7/1975
Cover for Disneyland barneblad (Hjemmet / Egmont, 1973 series) #8/1975
Cover for Disneyland barneblad (Hjemmet / Egmont, 1973 series) #12/1975
Cover for Disneyland barneblad (Hjemmet / Egmont, 1973 series) #13/1975
Cover for Disneyland barneblad (Hjemmet / Egmont, 1973 series) #14/1975
Cover for Disneyland barneblad (Hjemmet / Egmont, 1973 series) #15/1975
Cover for Disneyland barneblad (Hjemmet / Egmont, 1973 series) #16/1975
Cover for Disneyland barneblad (Hjemmet / Egmont, 1973 series) #19/1975
Cover for Disneyland barneblad (Hjemmet / Egmont, 1973 series) #20/1975
Cover for Disneyland barneblad (Hjemmet / Egmont, 1973 series) #22/1975
Cover for Disneyland barneblad (Hjemmet / Egmont, 1973 series) #23/1975
Cover for Disneyland barneblad (Hjemmet / Egmont, 1973 series) #24/1975
Cover for Disneyland barneblad (Hjemmet / Egmont, 1973 series) #25/1975
Cover for Disneyland barneblad (Hjemmet / Egmont, 1973 series) #26/1975