Published in Norwegian (Norway) Norway
 
Random Cover from Series #92 - Dragen i speilet
[1964]
Cover Gallery 
Publication Dates:
[1957] - [1965]
Number of Issues Published:
108 (#1 - Den stygge andungen - #108 - Pellefant & co)
Color:
farger
Dimensions:
ca 26 x 17,5cm
Binding:
stiftet
Publication Type:
magazine
Series Details:
Publisher's Brands:
Indicia Publishers:
Notes
Junior Eventyrbladet på første opplag av #1-#36. #1-#36 i 2. opplag og #2, #4 og #5 i 3. opplag har 4 stifter der bare 2 går gjennom cover. Trolig er dette første opplag med nye cover, disse har format: 25x17cm. Joint publications: Sagoserien (Illustrerade klassiker, 1957 series); Bildermärchen (BSV - Williams, 1957 series)

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

1 - Den stygge andungen 2 - Vesle-vakker og dyret
3 - Rottefangeren 4 - Rumlingen
5 - Katten med støvlene 6 - Gullgåsa
7 - Svinedrengen 8 - Rapunsel
9 - Prinsessene som danset 10 - Snehvit
11 - Kong Midas 12 - Rødhette
13 - Pinocchio 14 - Askepott
15 - Gullhår og de tre bjørnene 16 - Jakob og bønnestengelen
17 - Aladdin og lampen 18 - Den tapre skredderen
19 - Kjempen med gullhåret 20 - Froskeprinsen
21 - Tryllekilden 22 - Trollmannen fra Oz
23 - De tre féer 24 - Trollfisken
25 - De tre små griser 26 - Tornerose
27 - Eselet 28 - Johnny Eplekjerne
29 - Snehvit og Rosenrød 30 - Kloss-Hans
31 - Gullfuglen 32 - Kongen i gull-elven
33 - Hyrdinnen og skorsteinsfeieren 34 - Det forheksede slottet
35 - Glassberget 36 - Alvene og skomakeren
37 - De tre små dverger 38 - Prinsen og tjenerne
39 - Vennene i skogen 40 - Keiserens nye klær
41 - Trine Tankeløs 42 - Det gylne skinn
43 - Ønskebordet 44 - Det syngende eselet
45 - Kong Trosteskjegg 46 - Den magiske krukken
47 - Tinnsoldaten 48 - Det forheksede rådyret
49 - De ville svanene 50 - Trollfatet
51 - Tommelise 52 - Den japanske lykten
53 - Fyrtøyet 54 - Dukken i gresset
55 - Elverhøj 56 - Ivan og ponnien
57 - Hans Enfoldig 58 - Ønskebrønnen
59 - Saltberget 60 - Den godtroende prinsessen
61 - Hans og de to brødrene 62 - Bjørneskinns soldaten
63 - Eventyret om Paul Bunyan 64 - Det glade pinnsvinet
65 - De tre kjempene 66 - Vimse Willy
67 - Perleprinsessen 68 - Indianerne og ilden
69 - De 3 gulleplene 70 - Den lille trommeslager
71 - Krystallkulen 72 - Tryllestøvlene
73 - Den lille havfruen 74 - Prinsen og svalen
75 - Stjernegutten 76 - Den modige prinsen
77 - Bueskytteren og duen 78 - Prinsessen som så alt
79 - Ola og bergtrollet 80 - Den egenkjærlige kjempen
81 - Gutten som ville bli konge 82 - Måne-prinsessen
83 - Den magiske sleiven 84 - Pellefant i Gotteland
85 - Pottemaker-generalen 86 - Birre Bever hjelper dyrenes konge
87 - Fiskeprinsen 88 - Gullsuppen
89 - Pellefant og Trollmannen 90 - Alveslottet
91 - Snekongen 92 - Dragen i speilet
93 - De flinke brødrene 94 - Den forheksede bruden
95 - De tre gullhårene 96 - Muldvarp-prinsessen
97 - Den forheksede løven 98 - Det underjordiske slottet
99 - Den lille soldaten 100 - Knappe Maur i den forheksede byen
101 - Prinsen og kjempen 102 - Pellefant på nye eventyr
103 - Det magiske vannet 104 - Diamantfjellet
105 - Prinsesse Persille 106 - Pellefant
107 - Pellefant & co 108 - Pellefant & co

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

1 - Den stygge andungen 1 - Den stygge andungen
2 - Vesle-vakker og dyret 2 - Vesle-vakker og dyret
2 - Vesle-vakker og dyret 3 - Rottefangeren
3 - Rottefangeren 4 - Rumlingen
4 - Rumlingen 4 - Rumlingen
5 - Katten med støvlene 5 - Katten med støvlene
5 - Katten med støvlene 6 - Gullgåsa
6 - Gullgåsa 7 - Svinedrengen
7 - Svinedrengen 8 - Rapunsel
8 - Rapunsel 9 - Prinsessene som danset
9 - Prinsessene som danset 10 - Snehvit
10 - Snehvit 11 - Kong Midas
11 - Kong Midas 12 - Rødhette
12 - Rødhette 13 - Pinocchio
13 - Pinocchio 14 - Askepott
14 - Askepott 15 - Gullhår og de tre bjørnene
15 - Gullhår og de tre bjørnene 16 - Jakob og bønnestengelen
16 - Jakob og bønnestengelen 17 - Aladdin og lampen
17 - Aladdin og lampen 18 - Den tapre skredderen
18 - Den tapre skredderen 19 - Kjempen med gullhåret
19 - Kjempen med gullhåret 20 - Froskeprinsen
20 - Froskeprinsen 21 - Tryllekilden
21 - Tryllekilden 22 - Trollmannen fra Oz
22 - Trollmannen fra Oz 23 - De tre féer
23 - De tre féer 24 - Trollfisken
24 - Trollfisken 25 - De tre små griser
25 - De tre små griser 26 - Tornerose
26 - Tornerose 27 - Eselet
27 - Eselet 28 - Johnny Eplekjerne
28 - Johnny Eplekjerne 29 - Snehvit og Rosenrød
29 - Snehvit og Rosenrød 30 - Kloss-Hans
30 - Kloss-Hans 31 - Gullfuglen
31 - Gullfuglen 32 - Kongen i gull-elven
32 - Kongen i gull-elven 33 - Hyrdinnen og skorsteinsfeieren
33 - Hyrdinnen og skorsteinsfeieren 34 - Det forheksede slottet
34 - Det forheksede slottet 35 - Glassberget
35 - Glassberget 36 - Alvene og skomakeren
36 - Alvene og skomakeren 37 - De tre små dverger
38 - Prinsen og tjenerne 39 - Vennene i skogen
40 - Keiserens nye klær 41 - Trine Tankeløs
41 - Trine Tankeløs 42 - Det gylne skinn
43 - Ønskebordet 43 - Ønskebordet
44 - Det syngende eselet 45 - Kong Trosteskjegg
46 - Den magiske krukken 47 - Tinnsoldaten
48 - Det forheksede rådyret 49 - De ville svanene
50 - Trollfatet 51 - Tommelise
52 - Den japanske lykten 53 - Fyrtøyet
54 - Dukken i gresset 55 - Elverhøj
56 - Ivan og ponnien 57 - Hans Enfoldig
58 - Ønskebrønnen 59 - Saltberget
60 - Den godtroende prinsessen 61 - Hans og de to brødrene
62 - Bjørneskinns soldaten 63 - Eventyret om Paul Bunyan
64 - Det glade pinnsvinet 65 - De tre kjempene
66 - Vimse Willy 67 - Perleprinsessen
68 - Indianerne og ilden 69 - De 3 gulleplene
70 - Den lille trommeslager 71 - Krystallkulen
72 - Tryllestøvlene 73 - Den lille havfruen
74 - Prinsen og svalen 75 - Stjernegutten
76 - Den modige prinsen 77 - Bueskytteren og duen
78 - Prinsessen som så alt 79 - Ola og bergtrollet
80 - Den egenkjærlige kjempen 81 - Gutten som ville bli konge
82 - Måne-prinsessen 83 - Den magiske sleiven
84 - Pellefant i Gotteland 85 - Pottemaker-generalen
86 - Birre Bever hjelper dyrenes konge 87 - Fiskeprinsen
88 - Gullsuppen 89 - Pellefant og Trollmannen
90 - Alveslottet 91 - Snekongen
92 - Dragen i speilet 93 - De flinke brødrene
94 - Den forheksede bruden 95 - De tre gullhårene
96 - Muldvarp-prinsessen 97 - Den forheksede løven
98 - Det underjordiske slottet 99 - Den lille soldaten
100 - Knappe Maur i den forheksede byen 101 - Prinsen og kjempen
102 - Pellefant på nye eventyr 103 - Det magiske vannet
104 - Diamantfjellet 105 - Prinsesse Persille
106 - Pellefant 107 - Pellefant & co
108 - Pellefant & co