Interpresse, 1987 Series
Published in Danish (Denmark) Denmark
 
Publication Dates:
1987 - 1990
Number of Issues Published:
44 (#1 - #[nn] - Lucky Luke: Billy the Kid)
Series Details:
Publisher's Brands:
  • without publisher's brand information (44 issues)
Indicia Publishers:
  • without indicia publisher information (44 issues)

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
[nn] - Vakse Viggo: Det var kattens, Viggo [nn] - Tintins oplevelser: Det hemmelige våben
[nn] - Splint & Co: Guld og gorillaer [nn] - Lucky Luke: Billy the Kid

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
[nn] - Vakse Viggo: Det var kattens, Viggo [nn] - Tintins oplevelser: Det hemmelige våben
[nn] - Splint & Co: Guld og gorillaer [nn] - Lucky Luke: Billy the Kid