Semic, 1977 Series
Published in Norwegian (Norway) Norway
 
Random Cover from Series #44 - Jernhesten
1992
Cover Gallery 
Publication Dates:
1978 - 1989
Number of Issues Published:
56 (#1 - Billy the Kid - #56 - Rodeo og andre historier)
Color:
farger
Dimensions:
album; format varierer
Binding:
limt rygg
Publication Type:
album
Series Details:
Publisher's Brands:
Indicia Publishers:
Tracking
Notes
Se også Lucky Luke (Bonnier Publications / Semic, 1996 series) - 5 album i opptrykk.

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

1 - Billy the Kid 2 - Brødrene Dalton får en sjanse
3 - Brødrene Dalton blir kidnappet 4 - Bandittenes dronning Calamity Jane
5 - Arvingen Rattata 6 - Dommeren
7 - Jakten på brødrene Dalton 8 - Storfyrsten
9 - Spøkelsesbyen 10 - I skyggen av boretårnet
11 - Vogntogene 12 - Nybyggerne
13 - Den hvite rytteren 14 - Brødrene Dalton i hardt vær
15 - Keiser Smith 16 - Det 20. kavaleri
17 - Kampen om Oklahoma 18 - Brødrene Dalton blir kurert
19 - Brødrene Dalton og Lucky Luke møtes for første gang 20 - Feiden i Painful Gulch
21 - Apache-kløften 22 - Brødrene Dalton på frifot
23 - Ma Dalton 24 - Lucky Luke Spesial
25 - Sirkus Vill Vest 26 - Dalton City
27 - Den syngende tråd 28 - Piggtråd på prærien
29 - Kappseilas på Mississippi 30 - Jesse James
31 - Diligencen 32 - Dusørjegeren
33 - Grønnskollingen 34 - Brødrene Dalton rømmer igjen
35 - Brødrene Dalton og Den skjulte skatt 36 - Billy the Kid får eskorte
37 - Den enarmede banditt 38 - Falskspilleren
39 - De første brødrene Dalton 40 - Sarah Bernhardt
41 - Blåføttene kommer 42 - Doc Doxeys eliksir
43 - Daisy Town 44 - Jernhesten
45 - Langfinger 46 - Revolvermannen
47 - Joss Jamons gjeng 48 - Daily Star
49 - Arizona 50 - Bøddelens rep og andre historier
51 - Miss Jenny 52 - Spøkelsesranchen og andre historier
53 - Nitroglyserin 54 - Alibiet og andre historier
55 - Ponniekspressen 56 - Rodeo og andre historier

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

1 - Billy the Kid 1 - Billy the Kid
1 - Billy the Kid 1 - Billy the Kid
2 - Brødrene Dalton får en sjanse 2 - Brødrene Dalton får en sjanse
2 - Brødrene Dalton får en sjanse 3 - Brødrene Dalton blir kidnappet
3 - Brødrene Dalton blir kidnappet 3 - Brødrene Dalton blir kidnappet
4 - Bandittenes dronning Calamity Jane 4 - Bandittenes dronning Calamity Jane
4 - Bandittenes dronning Calamity Jane 5 - Arvingen Rattata
5 - Arvingen Rattata 5 - Arvingen Rattata
6 - Dommeren 6 - Dommeren
7 - Jakten på brødrene Dalton 7 - Jakten på brødrene Dalton
8 - Storfyrsten 8 - Storfyrsten
9 - Spøkelsesbyen 9 - Spøkelsesbyen
10 - I skyggen av boretårnet 10 - I skyggen av boretårnet
11 - Vogntogene 11 - Vogntogene
12 - Nybyggerne 12 - Nybyggerne
13 - Den hvite rytteren 13 - Den hvite rytteren
14 - Brødrene Dalton i hardt vær 14 - Brødrene Dalton i hardt vær
15 - Keiser Smith 15 - Keiser Smith
15 - Keiser Smith 16 - Det 20. kavaleri
16 - Det 20. kavaleri 16 - Det 20. kavaleri
17 - Kampen om Oklahoma 17 - Kampen om Oklahoma
17 - Kampen om Oklahoma 18 - Brødrene Dalton blir kurert
18 - Brødrene Dalton blir kurert 18 - Brødrene Dalton blir kurert
19 - Brødrene Dalton og Lucky Luke møtes for første gang 19 - Brødrene Dalton og Lucky Luke møtes for første gang
19 - Brødrene Dalton og Lucky Luke møtes for første gang 20 - Feiden i Painful Gulch
20 - Feiden i Painful Gulch 20 - Feiden i Painful Gulch
21 - Apache-kløften 21 - Apache-kløften
21 - Apache-kløften 22 - Brødrene Dalton på frifot
22 - Brødrene Dalton på frifot 22 - Brødrene Dalton på frifot
23 - Ma Dalton 23 - Ma Dalton
23 - Ma Dalton 24 - Lucky Luke Spesial
24 - Lucky Luke Spesial 25 - Sirkus Vill Vest
25 - Sirkus Vill Vest 25 - Sirkus Vill Vest
26 - Dalton City 26 - Dalton City
26 - Dalton City 27 - Den syngende tråd
27 - Den syngende tråd 28 - Piggtråd på prærien
28 - Piggtråd på prærien 29 - Kappseilas på Mississippi
29 - Kappseilas på Mississippi 30 - Jesse James
30 - Jesse James 31 - Diligencen
31 - Diligencen 32 - Dusørjegeren
32 - Dusørjegeren 33 - Grønnskollingen
33 - Grønnskollingen 34 - Brødrene Dalton rømmer igjen
34 - Brødrene Dalton rømmer igjen 35 - Brødrene Dalton og Den skjulte skatt
35 - Brødrene Dalton og Den skjulte skatt 36 - Billy the Kid får eskorte
36 - Billy the Kid får eskorte 37 - Den enarmede banditt
37 - Den enarmede banditt 38 - Falskspilleren
38 - Falskspilleren 39 - De første brødrene Dalton
39 - De første brødrene Dalton 40 - Sarah Bernhardt
40 - Sarah Bernhardt 41 - Blåføttene kommer
41 - Blåføttene kommer 42 - Doc Doxeys eliksir
42 - Doc Doxeys eliksir 43 - Daisy Town
43 - Daisy Town 44 - Jernhesten
44 - Jernhesten 45 - Langfinger
45 - Langfinger 46 - Revolvermannen
47 - Joss Jamons gjeng 48 - Daily Star
48 - Daily Star 49 - Arizona
50 - Bøddelens rep og andre historier 51 - Miss Jenny
52 - Spøkelsesranchen og andre historier 53 - Nitroglyserin
54 - Alibiet og andre historier 55 - Ponniekspressen
56 - Rodeo og andre historier