Elmsdale, 1940? Series
Published in English (Australia) Australia
 
Publication Dates:
1940 ? - ?
Number of Issues Published:
119 (#1 - #v11#1)
Color:
black and white with colour covers
Dimensions:
standard comic book
Binding:
saddle-stitched
Series Details:
Publisher's Brands:
  • without publisher's brand information (119 issues)
Indicia Publishers:
  • without indicia publisher information (119 issues)

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 v8#1 v8#2
v8#3 v8#4 v8#5 v8#6 v8#7 v8#8 v8#9 v8#10 v8#11 v8#12 v9#1 v9#2
v9#3 v9#4 v9#5 v9#6 v9#7 v9#8 v9#9 v9#10 v9#11 v9#12 v10#1 v10#2
v10#3 v10#4 v10#5 v10#6 v10#7 v10#8 v10#9 v10#10 v10#11 v10#12 v11#1  

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 v8#1 v8#2
v8#3 v8#4 v8#5 v8#6 v8#7 v8#8 v8#9 v8#10 v8#11 v8#12 v9#1 v9#2
v9#3 v9#4 v9#5 v9#6 v9#7 v9#8 v9#9 v9#10 v9#11 v9#12 v10#1 v10#2
v10#3 v10#4 v10#5 v10#6 v10#7 v10#8 v10#9 v10#10 v10#11 v10#12 v11#1