Semic, 1993 Series
 
Cover for B.C. - En grottman för alla årstider (Semic, 1993 series) #[nn]