Tung metall

Epix, 1986 Series
Published in Swedish (Sweden) Sweden
 
Random Cover from Series #6/1988

Cover Gallery 
Publication Dates:
[januari] 1986 - [november] 1990
Number of Issues Published:
50 (#1/1986 - #8/1990 (50))
Color:
färglagt omslag; svartvit och färglagd inlaga
Dimensions:
20 x 27,5 cm
Paper Stock:
glättat omslag; vitt papper i inlagan
Binding:
häftad
Publishing Format:
var pågående
Publication Type:
magazine
Series Details:
Publisher's Brands:
Indicia Publishers:
Tracking:
Serierna övergick från och med 1991 i tidningen 2000+ från Epix.
Notes
Löpnumrering hittas på omslagets insida.

1986, 1987 (12 nr/år); 1988, 1989 (9 nr/år); 1990 (8 nr/år).

Index Status


Cover Status


Image Resources Status