Maxx

Published in Swedish (Sweden) Sweden
 
Random Cover from Series #3/1990
[6 december] 1990
Cover Gallery 
Publication Dates:
1990 - 1991
Number of Issues Published:
6 (#1/1990 - #3/1991)
Color:
färglagt omslag; svartvitt innehåll
Dimensions:
17 cm x 26 cm
Binding:
limmad
Publishing Format:
var pågående
Publication Type:
magazine
Series Details:
Indicia Publishers:
Tracking:
Notes
Amerikanska actionserier. Efterföljare till Maxx (1986), men med mindre format och i svartvitt.

Sex nummer, tre stycken 1990 och tre stycken 1991, utgavs av Atlantic Förlags AB och producerades av RSR Epix AB. Efter att samarbetet mellan förlagen avbrutits, utgavs nr. 4/1991 av RSR Epix AB.

ISSN 0283-0043.

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

Image Resources Status

SoO and Indicia Indicia SoO No Scans