Bosse och Bettan

Centerförlaget, 1963 Series
Published in Swedish (Sweden) Sweden
 
Random Cover from Series #5/1968
2 oktober 1968
Cover Gallery 
Publication Dates:
1963 - 1969
Number of Issues Published:
41 (#1/1963 - #2/1969)
Publication Type:
magazine
Series Details:
Publisher's Brands:
Indicia Publishers:
Tracking:
Nr 1/1964 hette Storklas och Lillklas med Bosse och Bettan.
Notes
Kolla indiciet till 1/64. Omslagstitel Bosse & Bettan.

1963 (2 nr); 1964 (11 nr numrerade från 2 till 12); 1965 (4 nr); 1966 (10 nr); 1967, 1968 (6 nr/år); 1969 (2 nr).

Index Status


Cover Status


Image Resources Status