Maxx

Epix, 1986 Series
Published in Swedish (Sweden) Sweden
 
Random Cover from Series #2/1987
[februari] 1987
Cover Gallery 
Publication Dates:
[januari] 1986 - [november] 1987
Number of Issues Published:
21 (#1/1986 - #9/1987 (21))
Color:
färglagt omslag; färglagt innehåll
Dimensions:
20 cm x 27.5 cm
Binding:
häftad
Publishing Format:
var pågående
Publication Type:
magazine
Series Details:
Indicia Publishers:
Tracking:
Notes
Första halvan av utgivningen dominerades av actionserier, huvudsakligen från USA. Sedan ändrade Maxx karaktär för att bli som Epix för serier som handlar om USA:s myter.

Tolv nummer år 1986, nio nummer 1987. Från och med 4/1987 innehöll kolofonen ett löpnummer sedan starten.

ISSN 0283-0043.

Index Status


Cover Status


Image Resources Status