Semic, 1988 Series
 
Cover for Kalle och Hobbe [julalbum] (Semic, 1988 series) #1988
Cover for Kalle och Hobbe [julalbum] (Semic, 1988 series) #1989
Cover for Kalle och Hobbe [julalbum] (Semic, 1988 series) #1990
Cover for Kalle och Hobbe [julalbum] (Semic, 1988 series) #[nn] - Snömonstren anfaller!
Cover for Kalle och Hobbe [julalbum] (Semic, 1988 series) #1996
Cover for Kalle och Hobbe [julalbum] (Semic, 1988 series) #1997