Egmont, 1997 Series
 
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #9/1997
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #10/1997
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #8/1998
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #1/1999
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #2/1999
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #9/1999
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #13/1999 (320)
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #4/2000
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #5/2000
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #11/2000
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #1/2001 (334)
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #1/2001 (334)
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #3/2001 (336)
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #12/2001
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #1/2002
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #2/2002
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #3/2002
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #5/2002
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #10-11/2002
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #12/2002
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #13/2002
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #7/2003
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #13/2003
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #3/2004
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #7/2004
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #8/2004
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #12/2004
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #13/2004
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #14/2004
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #15/2004
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #18/2004
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #9/2005
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #7/2007
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #15/2007
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #17/2007
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #18/2007
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #1/2008
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #5/2008
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #6/2008
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #8/2008
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #9/2008
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #12/2008
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #13/2008
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #15/2008
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #16/2008
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #17-18/2008
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #1/2009
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #3/2009
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #4/2009
Cover for Bamse (Egmont, 1997 series) #6/2009