Egmont, 1997 Series
 
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #20/1999
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #21/1999
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #22/1999
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #23/1999
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #24/1999
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #25/1999
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #26/1999
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #1/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #2/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #3/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #4/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #5/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #6/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #7/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #8/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #9/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #10/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #11/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #12/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #13/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #14/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #15/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #16/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #17/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #18/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #19/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #20/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #21/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #22/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #23/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #24/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #25/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #26/2000
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #1/2001
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #2/2001
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #3/2001
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #4/2001
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #5/2001
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #6/2001
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #7/2001
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #8/2001
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #9/2001
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #10/2001
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #11/2001
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #12/2001
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #13/2001
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #14/2001
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #15/2001
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #16/2001
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #17/2001