Egmont, 1997 Series
 
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #19-20/2009
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #21/2009
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #22/2009
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #23/2009
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #24/2009
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #25-26/2009
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #1/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #2/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #3-4/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #5/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #6/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #7/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #8-9/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #10/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #11/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #12-13/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #14/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #15/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #16/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #17/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #18-19/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #20/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #21/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #22/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #23/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #24/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #25-26/2010
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #1/2011
Issue #1/2011
[14 December] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #2-3/2011
Issue #2-3/2011
[28 december] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #4/2011
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #5/2011
Issue #5/2011
[15 Februari] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #6/2011
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #7/2011
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #8-9/2011
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #10/2011
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #11/2011
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #12-13/2011
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #14/2011
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #15/2011
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #16-17/2011
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #18/2011
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #19/2011
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #20/2011
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #21-22/2011
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #23/2011
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #24/2011
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #25-26/2011
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #1/2012
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #2-3/2012
Cover for Fantomen (Egmont, 1997 series) #4/2012