Fantomen-krönika

Egmont, 1997 Series
Published in Swedish (Sweden) Sweden
 
Publication Dates:
1997 - 2010
Number of Issues Published:
79 (#22 - #100)
Color:
Colour cover; black and white interior
Dimensions:
17cm × 26 cm
Binding:
squarebond
Publishing Format:
on-going series
Publication Type:
magazine
Series Details:
Publisher's Brands:
Indicia Publishers:
Tracking:
Notes
ISSN: 1103-2742. Repriser av Fantomens historiska äventyr i kronologisk ordning från den fjortonde till den tjugonde Fantomen. Därefter började man om med äventyr från den förste Fantomen, som tecknats efter de första krönikorna gavs ut.
1997 (1 nr/år); 1998-> (6 nr/år).
Löpnumrerades med nr 22 och framåt.
Tidningarna har även årsbunden numrering från nr 6/1997 och framåt.

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

Image Resources Status