Semic, 1979 Series
 
Scan available Needs Replacement No Scan available

[1] - Revolution på Serado 2 - Skräcködlornas tempel 3 - Paddornas hus 4 - Stenjättarnas hämnd